Wie?

Wie?

LTD3 is de nationale tariferingdienst van de medische sector, gespecialiseerd in de facturatie van honoraria van zorgverstrekkers. Het cliënteel bestaat uit huisartsen, geneesheer-specialisten, zelfstandig verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesisten, tandartsen, logopedisten en orthope- dische speciaalzaken. Sinds haar ontstaan in de vroege jaren 80, factureert LTD3 intussen voor ongeveer 3.000 zorgverstrekkers in heel België. De kantoren zijn gelegen in Hasselt, maar dankzij nationaal gestructureerde netwerken komt LTD3 maandelijks in de buurt van alle klanten. 

Wat en waarom?

Wat en waarom?

LTD3 is gespecialiseerd in de facturatie van zorgprestaties. Daarbij wordt voornamelijk de derdebetalersregeling toegepast, waarbij de zorgprestaties aan terugbetalingstarief aan de verschillende mutualiteiten gefactureerd worden. Tegelijkertijd biedt LTD3 ook een dienstverlening aan waarbij het remgeld of het volledige honorarium van de zorgverstrekker in rekening gebracht kan worden door het te factureren aan de patiënt. LTD3 tracht u zo op administratief vlak zoveel mogelijk te ontlasten en de tijd te geven maximaal bezig te zijn met de essentie van uw beroep: het verlenen van professionele medische zorg.

easyTar

easyTar

LTD3 innoveert! Om de derdebetalersregeling nog efficiënter te kunnen toepassen, heeft LTD3 de mobiele toepassing 'easyTar' ontwikkeld. Deze toepassing werkt op tablet, smartphone, pc of Mac. De applicatie laat u toe om met de eID-kaart van uw patiënt, online de verzekerbaarheid te controleren, het juiste verzekerbaarheidsstatuut op te vragen en vervolgens het correcte remgeld te berekenen. Dit alles gebeurt in slechts enkele seconden. Aansluitend laat onze applicatie u toe om met enkele klikken de prestaties voor derdebetaler in te geven, die op hun beurt online naar LTD3 doorgestuurd kunnen worden. Vervolgens verwerkt LTD3 uw prestaties en worden uw getuigschriften gedrukt. Zes weken na de start van de tariferingsmaand worden uw honoraria door LTD3 uitbetaald.

NATIONALE TARIFERINGSDIENST MEDISCHE SECTOR

LTD3 - uw professionele partner inzake facturatie van uw honoraria

In de aandacht