Facturatie derdebetaler

LTD3 is een dienstverlenend bedrijf dat u helpt met de facturatie van zorgprestaties. De focus ligt hierbij op de derdebetalersregeling.  

Derdebetaler? Hoe werkt het?

Wanneer u de derdebetaler toepast, dient de patiënt u niet meer het volledig honorarium te betalen maar enkel het remgeld. U geeft het getuigschrift niet mee aan de patiënt, maar bezorgt dit aan LTD3.  LTD3 controleert alle gegevens op het getuigschrift en factureert uw honoraria aan de verschillende mutualiteiten.

LTD3 volgt alle betalingen en eventuele correcties van de mutualiteiten op en stort het gefactureerde bedrag in één keer op uw rekening. Na afloop van de facturatie ontvangt u overzichtelijke rapporten, waarop u het volledige factuatieproces kan volgen. Op die manier nemen wij een groot deel van uw administratie over.

Hoe bezorgt u uw prestaties aan LTD3? Via zelf geschreven getuigschriften of elektronisch via easyTar?

U kan uw prestaties bezorgen in vorm van geschreven of geprinte getuigschriften, werkbladen of een elektronisch bestand vanuit uw eigen software. Daarnaast kan u prestaties ook online ingeven in de nieuwe applicatie "easyTar".  Via uw pc, MAC of tablet opent u de beveiligde toepassing, selecteert de patiënt (met controle door de MyCareNet-module) en voegt de gewenste nomenclatuurnummers toe aan het getuigschrift.  Ten slotte slaat u het digitaal getuigschrift op en is uw administratie klaar. 

MEER INFO OVER EASYTAR

LTD3 factureert niet alleen voor huisartsen, specialisten, zelfstandige verpleegkundigen, tandartsen en kinesitherapeuten, maar ook voor logopedisten, vroedvrouwen, diëtisten, orthopedische speciaalzaken en bandagisterieën.

Facturatie remgelden?

LTD3 factureert ook aan patiënten, verzekeringen, OCMW's en andere instanties, waardoor u ook remgelden, supplementen of volledige honoraria door LTD3 kan laten factureren én opvolgen.