Ziekenhuizen

Wanneer u een patiënt bezoekt in het ziekenhuis, dan dient u hiervoor, afhankelijk van de afdeling waar hij opgenomen is, volgende prestaties met bijhorende nomenclatuurnummers te gebruiken:

  • 109723: Bezoek in het ziekenhuis door de behandelende huisarts
  • 109701: Bezoek, in een Sp-dienst (palliatieve zorg) door de huisarts op verzoek van de patiënt of familie

Indien u vervolgens de geleverde prestaties via derdebetaler wil laten factureren dan bent u verplicht om het erkenningsnummer van het ziekenhuis en de dienst waar de patiënt is opgenomen, te vermelden op uw getuigschrift.

Erkenningsnummers en dienstcodes

Klik hier om de toepassing easyHosp online te openen.  U kan bovenaan enkele letters of de volledige naam van het ziekenhuis dat u zoekt ingeven.  De toepassing geeft u vervolgens de overeenkomstige resultaten met het bijhorende erkenningsnummer.