Tarief en betaling

LTD3 hanteert een uniform kostenpercentage van 2,48% (excl. btw) (met een minimum van 5€ per verwerkingsmaand) voor de facturatie van uw prestaties. In dit bijdragetarief zijn de volgende diensten inbegrepen:

  • Gebruik van het softwareprogramma easyTar
  • Ophaling van uw getuigschriften via uw labo

LTD3 werkt samen met bijna alle Vlaamse zelfstandige labo's. U geeft maandelijks uw getuigschriften, in de speciaal daartoe voorziene veiligheidsomslagen, mee aan de bode van uw labo die ervoor zorgt dat deze veilig bij LTD3 afgeleverd worden. U vindt hier een overzicht van alle labo's waar LTD3 mee samenwerkt.

U kan uw getuigschriften ook binnenbrengen bij een apotheek in uw buurt. LTD3 heeft dankzij samenwerkingsverbanden een nationaal gestructureerd ophaalnetwerk bij apotheken. Contacteer ons om een apotheek in uw buurt te vinden.

  • Volledige verwerking van uw getuigschriften 
  • Boekhoudkundige ondersteuning
  • Opvolging van betalingen van de mutualiteiten
  • Opvolging van rectificaties
  • Telefonische helpdesk voor al uw vragen
  • Betaling op de 30e (easyTar) van de maand van indiening of de 30e van de maand die volgt op de tariferingsmaand (manuele tarificatie)

Voorbeeld

- u levert prestaties in februari;
- u bezorgt de opgemaakte getuigschriften aan LTD3 in maart;
- deze worden door LTD3 in maart gefactureerd aan de mutualiteiten;
- u krijgt deze prestaties op 30 maart (easyTar) of 30 april (manuele tarificatie) uitbetaald op uw rekening.

  • De gefactureerde remgeldbedragen worden eveneens de 30e van de maand doorgestort na ontvangst van de patiënt.