Derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid uw honoraria te laten innen via de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt u contant enkel nog het remgeld en een eventueel supplement (indien van toepassing) betaalt. Het getuigschrift wordt niet meer aan de patiënt meegegeven maar aan LTD3 bezorgd. Op basis van het statuut van de patiënt (RVV, Omnio, chronische ziekte, ...) wordt het juiste honorarium gefactureerd aan de mutualiteit van de patiënt.

Als kinesitherapeut kan u onder specifieke voorwaarden de derdebetalersregeling aanwenden voor volgende prestaties:

  1. Indien u toegetreden bent tot de Nationale Overeenkomst en daarin aangegeven heeft dat u opteert voor de derdebetalersregeling kan u de derdebetalersregeling toepassen voor volgende verstrekkingen:
  •  Alle verstrekkingen betreffende de zware aandoeningen (E-pathologie):

 

  • Alle verstrekkingen verricht in een revalidatiecentrum (waaronder E-pathologie):

 

 2. Andere verstrekkingen:

  • Voor de andere verstrekkingen kinesitherapie mag u de derdebetalersregeling toepassen zonder aanvraag bij de ziekenfondsen als aan de specifieke voorwaarden van de uitzonderingen op het verbod op derde betaler voldaan is:
    • Indien de verstrekkingen verricht zijn aan een rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (3de cijfer van de code gerechtigde “1”,bijv 111/111, 131/131, …).
    • Indien de rechthebbende zich in een occasionele individuele financiële noodsituatie bevindt.
    • Indien de verstrekkingen verricht zijn bij patiënten die overlijden tijdens de behandeling of zich in coma bevinden.

Wat als de derdebetalersregeling niet kan toegepast worden voor mijn patiënt?

De toepassing van de derdebetalersregeling is al voor heel wat patiënten mogelijk. Zo vormt de groep patiënten met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (de zogenaamde OMNIO’s of WIGW’s, te herkennen aan een mutualiteitsklever met een code gerechtigde eindigend op 1, bijv 111/111, 131/131, …) vaak al een vrij grote groep. Maar ook voor patiënten waarbij de code gerechtigde eindigt op een “0”, bijv 110/110 kan het al eens gebeuren dat zij hun rekening niet komen betalen.
Voor hen kan u niet altijd de derdebetalersregeling toepassen. In dat geval bezorgt u het getuigschrift aan LTD3 met de vraag om de patiënt een factuur te sturen. De patiënt betaalt de rekening aan LTD3 en LTD3 stort u maandelijks dit geld op uw rekening.


In de infobrochure vindt u een volledige en gedetailleerde omschrijving van de mogelijkheden.