Tarief

LTD3 heeft een partnership met Axxon - Physical Therapy in Belgium. Voor de facturatie worden bijgevolg 2 tarieven gehanteerd, één voor de leden van Axxon en één voor de niet-leden:

Leden: 2,48% (excl. BTW) op de gefactureerde omzet

Niet-leden: 2,80% (excl. BTW) op de gefactureerde omzet

Dit tarief omvat de volledige dienstverlening:

 • Ophaling van getuigschriften;
 • Facturatie in derdebetaler naar de mutualiteiten;
 • Facturatie van remgelden of volledige honoraria naar de patiënt (*);
 • Printen van de getuigschriften indien u elektronisch factureert (via export software of via easyTar);
 • Boekhoudkundige opvolging van betalingen (door mutualiteit en patiënt);
 • Verwerking van eventuele correcties, rechtzettingen en herindieningen van gefactureerde prestaties.

(*) Per opgemaakte en naar de patiënt verstuurde rekening, factureren wij 0,9 € voor port- en administratiekosten.

 

Betaling

LTD3 volgt de betalingen van de mutualiteiten op. De uitbetaling van de bedragen, die in derdebetaler aan de mutualiteiten gefactureerd worden, wordt steeds uitgevoerd op de 30e van de facturatiemaand of de 30e van de daarop volgende maand.

 • Betaling de 30e van de facturatiemaand: elektronische facturatie via easyTar;
 • Betaling de 30e van de volgende maand: manuele facturatie op basis van aangeleverde getuigschriften of via export.

De betaling omvat steeds 100% van het gefactureerde bedrag min de tariferingskosten en eventuele rectificaties.

Voorbeeld:

 • U levert prestaties in februari;
 • U bezorgt ons uw getuigschriften of prestaties in elektronische vorm (via export of easyTar) in maart;
 • Wij betalen u op 30 maart (easyTar) of 30 april (manuele) 100% min de tariferingskosten en eventuele rectificaties.

De uitbetaling van eventuele remgelden, supplementen of het volledig honorarium gefactureerd aan de patiënt, wordt eveneens de 30e van elke maand uitgevoerd, na betaling door de patiënt. Indien de afgesproken betaaldag in het weekend of op een feestdag valt, gebeurt de betaling de eerstvolgende werkdag. Indien de betaaldag op een vrijdag valt, gebeurt de betaling de donderdag ervoor.