Derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid uw honoraria te laten innen via de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt u contant enkel nog het remgeld betaalt. Het getuigschrift wordt niet meer aan de patiënt meegegeven maar aan LTD3 bezorgd. Op basis van het statuut van de patiënt (RVV, chronische ziekte, ...) wordt het juiste honorarium gefactureerd aan de mutualiteit van de patiënt.

Als logopedist kan u onder specifieke voorwaarden de derdebetalersregeling aanwenden voor volgende prestaties:

  1. U kan ervoor kiezen om de derdebetaler toe te passen voor al uw prestaties. 
    Op die wijze kan u alle prestaties van hoofdstuk 10 laten factureren.
  2. U kan ook principeel kiezen voor de contante inning. Dit houdt in dat u doorgaans uw honoraria contant int en slechts sporadisch in volgende situaties de derdebetaler mag toepassen:
    • Uw patient heeft een RVV-statuut (code gerechtigde xx1/xx1)
    • Uw patient verkeert in financiële nood
    • Voor alle prestaties uitgevoerd in een instelling

 

Facturatie volledig honorarium

LTD3 biedt ook de mogelijkheid uw volledig honorarium te laten innen. De patiënt betaalt contant niets meer. De te factureren prestaties worden via getuigschriften, werkbladen of elektronische bestanden aan LTD3 bezorgd. Deze worden, voor wat het terugbetalingstarief betreft, gefactureerd aan de mutualiteiten. Het remgeld en het eventuele supplement worden vervolgens gefactureerd aan de patiënt, de verzekering, het OCMW of een andere derde partij.

In de infobrochure vindt u een volledige en gedetailleerde omschrijving van de mogelijkheden.