Opstart en praktisch

Opstart

Wanneer u aansluit bij LTD3 ontvangt u gratis:

 • de nodige stempels voor 'financiële noodsituatie'
 • plastic veiligheidsomslagen voor het verpakken van uw getuigschriften

U vult de nodige aansluitingsdocumenten in en bezorgt deze aan LTD3:

 • mandaat
 • verklaring banknummer
 • infofiche
 • aanvraag derdebetaler voor technische prestaties

U kan deze documenten hier raadplegen en afdrukken.

Praktisch

U verpakt maandelijks uw getuigschriften in de grijze veiligheidsomslagen (indien u met een exportbestand werkt, mailt u ons dat door).

Vervolgens bezorgt u ze zo snel mogelijk na het afsluiten van de maand aan:

 • de apotheker in uw buurt (de ophaaldata zijn afhankelijk van regio tot regio, maar starten de eerste werkdag)

LTD3 verwerkt uw prestaties in de maand waarin ze toekomen.

De betaling volgt steeds op de 30ste van de maand nadien (voor wat het aan de mutualiteit gefactureerd terugbetalingstarief betreft)

De betaling van eventuele remgelden, supplementen of het volledig honorarium gefactureerd aan de patiënt of derde partij, wordt eveneens de 30ste van elke maand uitgevoerd, na ontvangst van de patiënt of derde.

Voorbeeld

 • u levert prestaties in januari
 • u bezorgt de opgemaakte getuigschriften aan LTD3 in februari
 • deze worden door LTD3 in februari gefactureerd aan de mutualiteiten
 • u krijgt deze prestaties op 30 maart uitbetaald op uw rekening

LTD3 bezorgt u de nodige samenvattende documenten die het facturatieproces transparant en eenvoudig opvolgbaar maken. U ontvangt de omslag met documenten halverwege elke maand. Indien LTD3 getuigschriften detecteert die niet correct of volledig ingevuld zijn, worden deze eveneens via deze weg terugbezorgd.