Tarief

LTD3 hanteert een degressief all-in-tarief van 2,9% (excl. btw). Het tarief vermindert naargelang het te tariferen bedrag toeneemt. Bovendien wordt er gewerkt aan een lager tarief indien de prestaties via een elektronisch bestand aangeleverd worden. De manuele aanlevering kan gebeuren via ingevulde getuigschriften of werkbladen.

LTD3 hanteert eveneens een kortingspercentage naargelang het gemiddeld bedrag dat aangerekend wordt per getuigschrift.

In dit bijdragetarief zijn de volgende diensten inbegrepen:

 • Gratis ophaling via apotheek in uw buurt

U kan uw getuigschriften ook binnenbrengen bij een apotheek in uw buurt. LTD3 heeft door samenwerkingsverbanden een nationaal gestructureerd ophaalnetwerk bij apotheken. Contacteer ons voor een apotheek in uw buurt.

 • Volledige verwerking van uw getuigschriften

   • Manueel nazicht van elk getuigschrift op volledigheid en juistheid gegevens
   • Input in het systeem
   • Computercontrole op ingegeven gegevens
   • Verzameling per mutualiteit
   • Verzending naar de betreffende mutualiteiten
 • Boekhoudkundige ondersteuning en opvolging

 • Opvolging van betalingen van de mutualiteiten

 • Opvolging van rectificaties

 • Telefonische helpdesk voor al uw vragen

 • Betaling op de 30ste van de maand die volgt op de tariferingsmaand (terugbetalingstarieven gefactureerd aan de mutualiteiten)

 • De betaling van eventuele remgelden, supplementen of het volledig honorarium gefactureerd aan de patiënt of derde partij, wordt eveneens de 30ste van elke maand uitgevoerd, na ontvangst van de patiënt of derde.