Derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid alle bedragen via de derdebetalersregeling te factureren naar de verschillende mutualiteiten. Dit betekent dat de patiënt u contant enkel nog het remgeld en een eventueel supplement (indien van toepassing) betaalt. Op basis van het statuut van de patiënt (RVV, Omnio, chronische ziekte, ...) wordt het juiste honorarium gefactureerd aan de mutualiteit van de patiënt. Bijkomend verwerkt en factureert LTD3 uw rentings.

Klik hier voor meer informatie over deze dienstverlening.