Tarief

LTD3 hanteert een vast all-in-tarief van 1% (excl. btw). 

In dit bijdragetarief zijn de volgende diensten inbegrepen:

 • Gratis ophaling via apotheek in uw buurt. 

U kan uw prestatiedocumenten binnenbrengen bij een apotheek in uw buurt. LTD3 heeft door samenwerkingsverbanden een nationaal gestructureerd ophaalnetwerk bij apotheken. Contacteer ons voor een apotheek in uw buurt.

 • Volledige verwerking van uw prestatiedocumenten

   • Manueel nazicht van elk prestatiedocument op volledigheid en juistheid gegevens
   • Input in het systeem
   • Computercontrole op ingegeven gegevens
   • Verzameling per mutualiteit
   • Verzending naar de betreffende mutualiteiten
 • Boekhoudkundige ondersteuning en opvolging

 • Opvolging van betalingen van de mutualiteiten

 • Opvolging van rectificaties

 • Telefonische helpdesk voor al uw vragen

 • Betaling op de 1ste van de maand die volgt op de tariferingsmaand