Tarief voor de manuele tarificatie

LTD3 hanteert voor de manuele tarificatie een degressief all-in-tarief van 2,9% (excl. btw). Het tarief vermindert naargelang het te tariferen bedrag toeneemt. Bovendien wordt er gewerkt aan een lager tarief indien de prestaties via een elektronisch bestand aangeleverd worden. De manuele aanlevering kan gebeuren via ingevulde getuigschriften of werkbladen.

LTD3 hanteert eveneens een kortingspercentage naargelang het gemiddeld bedrag dat aangerekend wordt per getuigschrift.

Tarief voor easyTar en betaling

LTD3 hanteert voor easyTar een uniform kostenpercentage van 2,48% (excl. btw) (met een minimum van 5€ per verwerkingsmaand) voor de facturatie van uw prestaties

In het tarief zijn steeds de volgende diensten inbegrepen:

  • Gebruik van het softwareprogramma easyTar
  • Ophaling van uw getuigschriften via uw labo

LTD3 werkt samen met bijna alle Vlaamse zelfstandige labo's. U geeft maandelijks uw getuigschriften, in de speciaal daartoe voorziene veiligheidsomslagen, mee aan de bode van uw labo die ervoor zorgt dat deze veilig bij LTD3 afgeleverd worden. U vindt hier een overzicht van alle labo's waar LTD3 mee samenwerkt.

  • Ophaling van uw getuigschriften via apotheek in uw buurt

U kan uw getuigschriften ook binnenbrengen bij een apotheek in uw buurt. LTD3 heeft dankzij samenwerkingsverbanden een nationaal gestructureerd ophaalnetwerk bij apotheken. Contacteer ons om een apotheek in uw buurt te vinden.

  • Volledige verwerking van uw getuigschriften 
  • Boekhoudkundige ondersteuning
  • Opvolging van betalingen van de mutualiteiten
  • Opvolging van rectificaties
  • Telefonische helpdesk voor al uw vragen
  • Betaling op de 30e (easyTar) van de maand van indiening of de 30e van de maand die volgt op de tariferingsmaand (manuele tarificatie)

Voorbeeld

- u levert prestaties in februari;
- u bezorgt de opgemaakte getuigschriften aan LTD3 in maart;
- deze worden door LTD3 in maart gefactureerd aan de mutualiteiten;
- u krijgt deze prestaties op 30 maart (easyTar) of 30 april (manuele tarificatie) uitbetaald op uw rekening.

  • De gefactureerde remgeldbedragen worden eveneens de 30e van de maand doorgestort na ontvangst van de patiënt.