Derdebetaler, wanneer mogelijk voor u als arts-specialist?

Als arts-specialist mag u de derdebetalersregeling aanwenden in volgende situaties:

 • Technische prestaties;
 • Consultaties, adviezen en huisbezoeken in volgende situaties:
  • patiënt verkeert in financiële noodsituatie;
  • patiënt heeft chronische aandoening;
  • patiënt is palliatief;
  • patiënt is meer dan 6 maanden volledig werkloos;
  • patiënt heeft inkomen lager dan leefloon;
  • patiënt geniet verhoogde kinderbijslag;
  • vaststelling overlijden of patiënt verkeert in coma;
  • patiënt verblijft in woon-en zorgcentrum, inrichting voor kinderen of mindervaliden;
  • patiënt verblijft in inrichting voor geestelijke gezondheidszorg, gezinsplanning, sexuele voorlichting of opvang voor toxicomanen;
  • prestaties uitgevoerd tijdens de wachtdienst;

U kan uw prestaties 'derdebetaler' manueel aanrekenen of via elektronische weg door gebruik te maken van onze software easyTar. Klik beneden voor meer informatie. 

MANUELE TARIFICATIE     EASYTAR     INFOBROCHURE