Derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid uw honoraria te laten innen via de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt u contant enkel nog het remgeld betaalt.

Wat mag u in derdebetaler factureren?

Vanaf 1/01/2016 mag u, op enkele uitzonderingen na, alle prestaties in derdebetaler factureren op voorwaarde dat u de conventietarieven respecteert.

1. Alle prestaties bij patiënten onder 18 jaar:

 • dit zijn de prestaties die beginnen met 37xxxx

2. De volgende prestaties voor patiënten boven de 18 jaar:

 • prestaties paradontologie
 • extracties
 • prothesen
 • orale implantaten
 • prestaties othodontie

3. Verder nog een aantal prestaties voor patiënten boven de 18 jaar maar onder voorwaarde:

 • de raadpleging (301011-301033) en de hoogdringendheidssupplementen;
 • de preventieve behandelingen waaronder jaarlijks monderzoek 301593, profylactisch reinigen, tandsteen verwijderen;
 • conserverende verzorging waaronder het vullen van tanden;
 • de radiografieën;

Deze prestaties mogen enkel in derdebetaler indien de patiënt aan 1 van volgende voorwaarden voldoet:

 • de patiënt heeft een WIGW-statuut (3de cijfer van de code gerechtigde = “1”, bijv 111/111, 131/131, …);*
 • de patiënt heeft het statuut van "chronische aandoening";*
 • de patient en zijn personen te laste zijn langdurig werkloos;*
 • de patiënt heeft een jaarinkomen lager dan het leefloon;
 • de patiënt geniet verhoogde kinderbijslag;
 • de prestatie wordt verricht tijdens een georganiseerde wachtdienst;
 • de patiënt bevindt zich tijdens de prestatie in coma of komt te overlijden;
 • de prestaties worden verricht in bepaalde centra (centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor gezinsplanning en seksuele voorlichting en centra voor opvang van toxicomanen; inrichtingen gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen, bejaarden of mindervaliden).

           (* opvraagbaar via MyCareNet)

Facturatie volledig honorarium

LTD3 biedt ook de mogelijkheid uw volledig honorarium te laten innen. De patiënt betaalt contant niets meer. De te factureren prestaties die voldoen aan de voorwaarden hierboven worden via getuigschriften, werkbladen of elektronische bestanden uit uw software (zie verder) aan LTD3 bezorgd. Deze worden, voor wat het terugbetalingstarief betreft, gefactureerd aan de mutualiteiten. Het remgeld wordt vervolgens gefactureerd aan de patiënt, de verzekering, het OCMW of aan een andere derde partij.

Elektronische facturatie via eigen software

Het is ook mogelijk om via de software Dentadmin van ATX een exportbestand te genereren van uw prestaties voor facturatie bij LTD3. 

Elektronische facturatie via easyTar, de mobiele applicatie van LTD3

U kan ook gebruik maken van easyTar om op elektronische wijze uw prestaties 'derdebetaler' online in te geven.

MANUELE TARIFICATIE     EASYTAR     INFOBROCHURE