'All-in' facturatie via derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid uw honoraria te laten innen via de derdebetalersregeling. Hierbij worden al uw prestaties gefactureerd aan de verschillende mutualiteiten. Daarvoor maakt LTD3 gebruik van het platform MyCarenet. Tijdens het facturatieproces drukt LTD3 ook uw getuigschriften, volgt de betalingen op van de mutualiteiten en verwerkt uw eventuele rectificaties.

 

In de infobrochure vindt u een volledige en gedetailleerde omschrijving van de dienstverlening.