Derdebetaler

LTD3 biedt u de mogelijkheid uw honoraria te laten innen via de derdebetalersregeling. Dit betekent dat de patiënt u contant enkel nog het remgeld en een eventueel supplement (indien van toepassing) betaalt. Het getuigschrift wordt niet meer aan de patiënt meegegeven maar aan LTD3 bezorgd. Op basis van het statuut van de patiënt (RVV, chronische ziekte, ...) wordt het juiste honorarium gefactureerd aan de mutualiteit van de patiënt.

Als vroedvrouw kan u onder specifieke voorwaarden de derdebetalersregeling aanwenden voor volgende prestaties:

  1. U kan ervoor kiezen om de derdebetaler toe te passen voor al uw prestaties.  
    Zo kan u sinds 1/02/2013 alle prestaties van artikel 9a van de nomenclatuur laten factureren (Voorheen waren prenatale zorgen niet toegelaten in RDB).
  2. U kan ook principeel kiezen voor de contante inning. Dit houdt in dat u doorgaans uw honoraria contant int en slechts sporadisch in volgende situaties de derdebetaler mag toepassen:
    • Uw patient heeft een RVV-statuut (code gerechtigde xx1/xx1)
    • Uw patient verkeert in financiële nood
    • Voor alle prestaties uitgevoerd in een instelling.


Sinds 1/2/2013 mogen de prenatale zittingen door vroedvrouwen ook in derdebetalersregeling gefactureerd worden (zie 5de wijzigingsclausule bij de Overeenkomst vroedvrouwen – VI).  Bijgevolg kunnen ook de reiskosten in het raam van de prenatale zittingen in geval van een risicozwangerschap (art. 5, §1 van de Overeenkomst) in derdebetalersregeling gefactureerd worden.