eFact via easyTar van LTD3, uw derdebetaler online!

Via easyTar kan u sinds kort ook gebruik maken van eFact. Deze elektronische manier van factureren is eenvoudiger en vele malen sneller dan de papieren procedure. Als huisarts heeft u via easyTar-eFact tevens de mogelijkheid om het juiste tarief voor een bepaalde patiënt of prestatiecode te raadplegen.

Wie kan allemaal gebruik maken van easyTar met eFact?

Voorlopig is deze elektronische facturatie enkel beschikbaar voor huisartsen. In de toekomst zal dit systeem ook beschikbaar worden gesteld voor andere takken binnen de gezondheidszorg. Specialisten, kinésitherapeuten en tandartsen kunnen wel elektronisch factureren via easyTar zonder de koppeling met eFact. 

U kan easyTar met eFact gebruiken voor de facturatie van consultaties, huisbezoeken en technische verstrekkingen.

Wat zijn de voordelen van easyTar met eFact?

  • Geen extra softwarepakket nodig. eFact is geïntegreerd in easyTar en easyTar is verder gekoppeld aan de softwarepakketen Windoc, Le généraliste, Epicure en Health One. Zo kan u vanuit uw vertrouwde software easyTar met eFact gebruiken;
  • Controleer de verzekerbaarheid van uw patiënten;
  • Bekom steeds het juiste tarief voor een bepaalde patiënt en prestatie;
  • Snelle betalingstermijn van 28 dagen na facturatie;
  • Voor het afhandelen van de facturatie moet u geen getuigschriften meer verzenden, alles verloopt elektronisch.

De werking van easyTar met eFact

Dankzij easyTar met eFact is de kans op het maken van fouten veel kleiner. Via MyCareNet worden de juiste mutualiteitsgegevens getoond, rekening houdend met het statuut van de patiënt. Op basis van de informatie van het ziekenfonds en de informatie die u als huisarts ingeeft, wordt het correcte honorarium en remgeld berekend.

Wanneer u een elektronisch getuigschrift aanmaakt, wordt volgende info bewaard en via LTD3 verstuurd naar eFact:

  • Identificatie van arts en patiënt
  • Datum prestatie
  • Nomenclatuurnummers
  • Honorarium
  • Reden van toepassen van de derdebetaler (uitzondering derdebetaler)

Alle ingegeven prestaties worden in het begin van de volgende maand in één keer gefactureerd. De betaling volgt de 30e van die maand.

Uzelf moet niets opvolgen of controleren. LTD3 kijkt erop toe dat alle via eFact gefactureerde prestaties uitbetaald worden. In geval er weigeringen (rectificaties) volgen van de mutualiteiten worden deze door LTD3 nagekeken en verwerkt.

Telematicapremie? Parameter eFact?

Door met easyTar-eFact te werken, bent u ook in orde voor dit gedeelte van de telematicapremie.

Meer info? Opstarten?

Opstarten met easyTar en eFact kan onmiddellijk. Contacteer ons op het nummer 011 28 78 03 of via mail op info@ltd3.be voor een vrijblijvende demo online of in uw praktijk. Meer info vindt u terug op de website van easyTar, www.easytar.be.

In de aandacht