U bevindt zich hier - Home - Telematicapremie

Telematicapremie

Telematicapremie oftewel geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen

Sinds 2016 heeft u als huisarts recht op de vernieuwde telematicapremie, ook geïntegreerde praktijkpremie genoemd. Deze premie wordt toegekend ter ondersteuning van uw praktijk en voor het gebruik van de E-diensten.

De grootte van de premie wordt berekend op basis van zes parameters die uw gebruik van de E-diensten meten. Deze zes parameters vindt u in de onderstaande tabel terug. 

  • eGMD is het elektronisch beheer van het GMD van uw patiënten. Dit kan u voorlopig enkel gebruiken aan de hand van uw gehomologeerde huisartsensoftware
  • eFact is het elektronisch factureren van uw prestaties derdebetaler. Dit kan u ofwel met uw eigen huisartsensoftware of met de software easyTar van de tariferingsdienst LTD3. Deze eenvoudige en gebruiksvriendelijke software laat u toe in enkele seconden de eID-kaart van een patiënt in te lezen en vervolgens de prestatie in derdebetaler te factureren.

Demofilmpje easyTarInfo easyTarIk wil een persoonlijke demo

  • Recip-e staat voor het elektronisch voorschrijven. Dit kan eveneens met uw eigen huisartsensoftware of u kan hiervoor een apart softwareprogramma gebruiken. Deze intuïtieve software die u wordt aangeboden door LTD3, kan u gebruiken op een pc, Mac of laptop of op een ipad/tablet en indien gewenst zelfs op een smartphone. Op die manier kan u op verplaatsing bij de patiënt ook een elektronisch voorschrift aanmaken.

Info over Recip-e softwareIk wil opstarten met Recip-e software

  • Hoofdstuk 4 is de module via dewelke u online de goedkeuring tot terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen moet aanvragen bij de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Dit kan voorlopig enkel via uw software gebruikt worden.
  • Met 'Informed consent' of geïnformeerde toestemming van de patiënt, wordt het akkoord van de patiënt bedoeld waardoor u toegang hebt tot zijn/haar medische gegevens. Deze toestemming wordt gegeven door het inlezen van de eID-kaart.
  • SumEHR's of voluit 'Summarized Electronic Health Record' zijn gestandaardiseerde bestanden die info bevatten over de medische historiek van de patiënt. Indien uw software hiervoor uitgerust is, kan deze volgens de norm sumEHR's aanmaken en versturen.

Wanneer u de drempelwaarde van een parameter haalt, wordt deze meegeteld in de berekening van de praktijkpremie.

Prestatiejaar 2016, aanvraagjaar 2017

Indien u drie van bovenstaande drempelwaarden haalt, heeft u voor 2016 (aanvragen voor 31/10/2017) recht op een premie van 3.400€. Haalt u vijf van deze waarden, dan ontvangt u een premie van 4.550€. Indien u daarenboven minstens 200 sumEHR’s oplaadt, krijgt u nóg een extra premie van 500€. 

Prestatiejaar 2017, aanvraagjaar 2018

Voor prestatiejaar 2017 zal u aan vier of zes voorwaarden (parameters) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies van respectievelijk 3.400€ en 4.550€. 

Indien u nog geen gebruik maakt van de bovenstaande diensten, dan kan u nog steeds aanspraak maken op de basispraktijktoelage van 1.500€. Hiervoor moet u als erkend huisarts ingeschreven zijn in de wachtdienst en minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend. Haio’s ten slotte hebben recht op een premie van 800 euro op voorwaarde dat zij een gehomologeerd EMD-pakket gebruiken. Samengevat geeft dit volgend overzicht:

Uw premie kan u aanvragen op de MyRiziv pagina 

Demofilmpje easyTarInfo easyTarIk wil een persoonlijke demo

Info over Recip-e softwareIk wil opstarten met Recip-e software