TELEMATICAPREMIE 2016—DREMPELWAARDEN BEKEND, GEEN REDEN TOT PANIEK…LTD3 biedt u via easyTar gekoppeld aan eFact alvast de oplossing!

Sinds kort werden de drempelwaarden bekendgemaakt van de zes parameters die gehanteerd zullen worden voor het bepalen van de vernieuwde telematicapremie vanaf 2016. Kort samengevat geeft dit het volgende:

Parameter Drempelwaarden voor 2016
1. eGMD Minstens 1, d.w.z. intekenen op eGMD (éénmaal ingetekend kan men niet meer terug).
2. eFact Minstens 20% van alle prestaties van RVV-patiënten (xx1/xxx) tss 1/7 en 31/12/16 via eFact.
3. Recip-e Minstens 25% van alle voorschriften (RIZIV-terugbetaalde) aanmaken via recip-e.
4. Hoofdstuk IV Minstens 50% van alle aanvragen voor terugbetaling dienen via MyCareNet te verlopen.
5. Informed consent Voor minstens 25% van alle GMD-patiënten moet het informed consent geregistreerd zijn.
6. SumEHR Voor minstens 20% van alle GMD-patiënten moet minstens 1 sumEHR opgeladen worden.

Indien u drie van bovenstaande drempelwaarden haalt, heeft u in 2016 recht op een premie van 3.400 euro. Haalt u vijf van deze waarden, dan ontvangt u een premie van 4.550 euro. Indien u daarenboven minstens 200 sumEHR’s oplaadt, krijgt u nóg een extra premie van 500 euro.

Voor 2017 zal u aan vier of zes voorwaarden (parameters) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies van respectievelijk 3.400 euro en 4.550 euro. De drempelwaarden voor 2017 die op 31/12/2016 bekend worden, zullen echter nog verhoogd worden.

Indien u nog geen gebruik maakt van de bovenstaande diensten, dan kan u nog steeds aanspraak maken op de basispraktijktoelage van 1.500 euro.

Hiervoor moet u als erkend huisarts ingeschreven zijn in de wachtdienst en minstens 1.250 raadplegingen en/of huisbezoeken hebben aangerekend. Haio’s ten slotte hebben recht op een premie van 800 euro op voorwaarde dat zij een gehomologeerd EMD-pakket gebruiken. Samengevat geeft dit volgend overzicht:

Parameter 2016 2017 Voorwaarde
Haio 800 euro 800 euro Indien gebruik van gehomologeerd EMD-pakket
0 1.500 euro 1.500 euro Erkend zijn, deelname wachtdienst, 1.250 raadpl. en/of huisbezoeken
3 3.400 euro 1.500 euro Zie bovenstaande tabel met drempelwaarden 2016
4 3.400 euro 3.400 euro Idem
5 4.550 euro 3.400 euro Idem
6 4.550 euro 4.550 euro Idem
> 200 sumEHR + 500 euro + 0 euro Optioneel bovenop de basispremie
> 400 sumEHR + 0 euro + 500 euro Optioneel bovenop de basispremie

Wij laten u niet in de steek! 

Vanaf oktober 2016 kan u bij LTD3 ook elektronisch factureren via eFact (parameter 2).

Voor 2017 voorzien wij (onder voorbehoud van akkoord van de mutualiteiten) eveneens eGMD (parameter 1). Zo blijft uw facturatie in goede handen en geniet u toch ten volle van de maximale premies. Wenst u hieromtrent meer info? Contacteer ons gerust.

Interesse of opstarten?

Indien u interesse heeft in de werking van easyTar gekoppeld aan eFact, komen we graag langs voor een persoonlijke demo. Eénmaal overtuigd duurt het 1 à 2 werkdagen om uw account aan te maken en aan de slag te gaan. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of het vastleggen van een afspraak op 011 28 78 03 of info@ltd3.be. Intussen vindt u alle informatie terug op onze website www.easytar.be

In de aandacht