U bevindt zich hier - Home - Derdebetaler

Derdebetaler

Wat is derdebetaler?

Een prestatie heeft een vast bepaalde waarde (volledige bedrag) waarvan de mutualiteit een gedeelte (mutualiteitsgedeelte) en de patiënt een gedeelte (remgeld) betaalt.

Een zorgverstrekker kan een prestatie in derdebetaler factureren. Dat wil zeggen dat de patiënt in uw praktijk enkel het remgeld betaalt en dat u het mutualiteitsgedeelte aanrekent aan de mutualiteit van de patiënt. Het RIZIV legt hiervoor strikte regels op. Het correct toepassen van die regels is precies waarin LTD3 expert is.

Meer info over LTD3

Voor wie?

Alle zorgverstrekkers voor wie de derdebetalersregeling wettelijk mogelijk gemaakt is, kunnen dit principe toepassen. Zo kunnen huisartsen, specialisten, zelfstandige verpleegkundigen maar ook vroedvrouwen, kinesisten, tandartsen en orthopedische speciaalzaken gebruik maken van de derdebetalersregeling.

Meer info specifiek aan uw type zorgverstrekker

Hoe werkt het precies?

Wanneer de patiënt op raadpleging komt, vraagt u enkel nog het remgeld. Verder dient u ook de nodige gegevens van de patiënt te ontvangen om vervolgens de prestatie te kunnen factureren aan de mutualiteit. Zo hebt u zijn naam en voornaam nodig, het rijksregisternummer en de details van zijn mutualiteit (nummer en code gerechtigde). Indien u via MyCareNet werkt (online platform van de mutualiteiten), dan kan u op basis van het rijksregisternummer alle gegevens van de patiënt opvragen en zelfs controleren of hij in orde is met zijn mutualiteit.

Vervolgens vult u een getuigschrift in met vermelding van de gegevens van de patiënt en de prestaties die u uitgevoerd heeft. Heel wat zorgverstrekkers gebruiken software waarmee rechstreeks de prestatie aan de mutualiteit of de tarifieringsdienst kan bezorgd worden (huisartsen, verpleegkundigen). Zo moet er geen papieren getuigschrift meer aangemaakt worden. 

Manueel of elektronisch werken?

Facturatie en uitbetaling?

De mutualiteit of tariferingsdienst zal de ontvangen prestaties factureren en vervolgens de honoraria op uw rekening uitbetalen. Nadien ontvangt u een afrekening voorzien van de details van de facturatie.

Zelf factureren of gebruik maken van een tariferingsdienst?

Als zorgverstrekker hebt u de mogelijkheid om de hele administratie van de derdebetalersregeling uit te besteden aan een tariferingsdienst. Op die manier moet u niet meer wakker liggen van mogelijke facturatieproblemen, ontbrekende betalingen of weigeringen van mutualiteiten als gevolg van foutieve patiënt- en of prestatiegegevens (cumul, frequentie, etc).

U kan uw prestaties op getuigschriften doorgeven of werken met de gratis software easyTar van LTD3. De tariferingsdienst verwerkt uw prestaties en factureert deze naar de mutualiteiten. In geval van elektronische facturatie via easyTar, ontvangt u 30 dagen later van de tariferingsdienst het gefactureerde bedrag integraal op uw rekening. De tariferingsdienst volgt verder alles op en verwerkt eventuele correcties en weigeringen van de mutualiteiten.

Hoe werkt easyTar?Ik wil een demo van easyTarIk wil opstarten