U bevindt zich hier - Home - Vroedvrouwen

Vroedvrouwen

De facturatie derdebetaler is vaak intensief en tijdrovend.

Wanneer u uw prestaties derdebetaler zelf factureert moet u rekening houden met heel wat regels.
Eens de facturatie verstuurd is, dient u nog de betalingen van de verschillende mutualiteiten op te volgen.
Wanneer deze niet volledig ontvangen worden, dient u contact op te nemen om te achterhalen wat er misloopt.

Als vroedvrouw bent u liever bezig met het behandelen van uw patiënten en niet met uw administratie. 
Deze administratie is immers niet beperkt in de tijd en verloopt vaak simultaan op tijdstippen waarop patiënten u nodig hebben.
Wat als iemand uw facturatie zou overnemen?
LTD3 biedt hier de oplossing. 
Wij nemen uw facturatie over en zorgen ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. 
Zo spaart u tijd om met uw patiënten bezig te zijn. 


Hoe werkt het:
  • uw bezorgt uw te factureren prestaties aan de tarificatiedienst. Dit kan aan de hand van papieren getuigschriften of elektronisch.
  • de tarificatiedienst controleert vervolgens de verzekerbaarheid van uw patiënten en de te factureren prestaties op geldigheid.
  • de elektronische prestaties  worden via eFact naar de verschillende mutualiteiten verstuurd.
  • de maand nadien staat het gefactureerde bedrag in 1enkele betaling op uw rekening.
  • U ontvangt de gedetailleerde overzichten en boekhoudkundige stukken.

Wat is derdebetaler precies?   Voordelen van werken met de tarificatiedienst LTD3?

Elektronisch werken via easyTar of via Excelbestand?

Indien u nood hebt aan software om uw prestaties 'derdebetaler' te laten factureren dan kan u gebruik maken van easyTar.
Deze gratis software laat u toe om op uw pc, laptop, iPad of smartphone uw prestaties overal in te geven.
Bij het ingeven wordt standaard de verzekerbaarheid van uw patiënt gecontroleerd. Op die manier bent u er zeker van dat uw patiënt aangesloten is bij een mutualiteit en dat de prestaties in derdebetaler zullen uitbetaald worden.

Indien u reeds met een patiëntensoftware werkt, kunt u een Excelbestand van uw prestaties trekken en dat naar ons sturen. Wij lezen dit bestand in en de procedure verloopt helemaal hetzelfde. Ook hier wordt er gecontroleerd en opgevolgd door LTD3.

Eén van de voordelen van elektronisch werken is dat uw prestaties in eFact verstuurd worden en u aan één van de parameters kunt voldoen om de telematicapremie aan te vragen.

Software nodig voor ingave prestaties derdebetaler?  Ik wil klant worden


Om de telematicapremie in 2021 te ontvangen moet u in 2020 aan volgende parameters voldoen:
- een software pakket gebruiken om uw patiëntendossiers te beheren
- geconventioneerd zijn
- voldoende terugbetaalde verstrekkingen geleverd hebben*
- minstens 1 keer per maand gedurende 12 verschillende maanden de verzekerbaarheid van uw patiënt opgevraagd hebben via MyCareNet
- minstens 12 berichten via eHealthbox gedownload hebben
- minstens 50 verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aangerekend hebben via elektronische facturatie
 

*activiteit hebben van minstens 500 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, gehad, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u hebt in 2020 een activiteit gehad die overeenkomt met ten minste 7.500 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen