U bevindt zich hier - Home - Zelfstandige verpleegkundigen

Zelfstandige verpleegkundigen

Facturatie prestaties in derdebetaler

U kan zelf uw prestaties in derdebetaler factureren met behulp van specifieke software maar u kan ook net als zovele collega's ervoor opteren om het facturatieproces uit te besteden aan een tarificatiedienst zoals LTD3.

Waarom uitbesteden aan LTD3?

Het gaat over veel meer dan factureren alleen.

Het factureren van prestaties gebeurt vrij eenvoudig indien u de expertise ervoor bezit.
De meeste problemen duiken echter op na het facturatieproces:

 • niet alle mutualiteiten en/of patiënten betalen;
 • de mutualiteit betaalt niet het volledig gefactureerd bedrag;
 • u ontvangt een rectificatie maar begrijpt niet waarom en wat u ermee moet doen;
 • betalingen van mutualiteiten gebeuren niet gelijklopend met de maand van facturatie;

Kortom de vraag die u zich stelt is 'ben ik betaald voor al mijn prestaties?'

Wat doet LTD3 voor u?

 • u werkt met uw vertrouwde software SoftN, Easynurse/Adem, InfiPlus, CareAce, Care4Nurse, Inficyc;
 • aan de hand van de ingebouwde module stuurt u de eerste werkdag van de maand een bestand met de te factureren prestaties
 • eerst controleren we op de juistheid van patiëntgegevens en prestatie via MyCareNet
 • dan worden de facturatiebestanden gemaakt en gefactureerd aan de mutualiteiten
 • de bewijsstukken voor de patiënt worden opgemaakt
 • de 15e van de maand ontvangt u het volledige bedrag op uw rekening
 • wij bezorgen u de nodige boekhoudkundige documenten en overzichten
 • wij volgen eventuele weigeringen van de mutualiteiten en herindieningen van geweigerde prestaties op
 • u kan elke dag op onze helpdesk terecht met al uw vragen in verband de facturatie, nomenclatuur en andere.

LTD3 betaalt initieel steeds 100% uit min de kosten van de tarifering. Eventuele rectificaties worden bij een volgende betaling in rekening gebracht.

Meer info over LTD3?  Ik wil klant worden  

 

Transparante boekhoudkundige documenten:

Welke documenten krijgt u van LTD3? 

 • Verdeling omzet (enkel voor groepering) : dit document geeft de totaal gefactureerde omzet weer voor de groep en per verpleegkundige
 • Gefactureerde bedragen: dit document geeft de totaal gefactureerde bedragen weer per dag en per patiënt
 • Factuur: naargelang de gekozen optie worden de kosten van tarifering gefactureerd aan de groepering of afzonderlijk aan elke verpleegkundige
 • Overzicht betalingen: dit overzicht geeft de netto bedragen weer die gestort worden op de rekening. Doorgevoerde rectificaties worden hierop weergegeven.
 • Rectificaties: detail en verdeling van rectificaties worden steeds meegestuurd
Hebt u nood aan een software? 

LTD3 is reseller en helpdesk voor SoftN. 

Wenst u hierover informatie? Contacteer ons op 011 28 78 03